Touch

touch 是触摸屏才能触发的事件, 主要有以下三个事件

touchstart

var html = document.getElementsByTagName('html')[0];

//监听 html  touchstart 事件的
html.addEventListener('touchstart',function(){
	
});

touchmove

var html = document.getElementsByTagName('html')[0];

//监听 html  touchmove 事件的
html.addEventListener('touchmove',function(){
	
});

touchend

var html = document.getElementsByTagName('html')[0];

//监听 html  touchend 事件的
html.addEventListener('touchend',function(){
	
});